Bacillus sp.

Rod Bacillus pripada familiji Bacillaacceae koja je prepoznatljiva po tome što u nepovoljnim uslovima sredine proizvodi endospore, što omogućava bakterijskoj ćeliji da preživi različite negativne uticaje. Bakterije iz ovog roda proizvode različite antibiotike (bacilysin, fengymycin, dificidin, oxydificidin, bacitracin, bacilin, balilomycin, biturin) koji deluju na mnoge vrste aerobnih i anaerobnih bakterija. To znači da se specijal preporučuje kao biobaktericid u zaštiti gajenih biljaka protiv izazivača fitopatogenih bakterioza ( Xantomonas sp., Pseudomonas sp. i druge). U ovim situacijama se preporučuju češći tretmani (sve dok traju uslovi za ostvarenje infekcije) u dozi od 1,5% tj. 1,5l u 100l vode.

Proizvodi metabolizma ove bakterije su LIPOPEPTIDI koji sprečavaju prijanjanje patogena na biljne organe, a enzim SUBTILIN i mnogi drugi ometaju razvoj patogena. Pri tretmanu semena se sprečavaju oboljenja koja proizvode fitopatogene gljive: Rizoctonia solani, Fusarium sp., Alternaria sp., Aspergilus sp. Bakterije kolonizuju korenov sistem biljke i na taj način stupaju u kompeticijske odnose sa fitopatogenim gljivama. Bakterije nastavljaju da žive na korenovom sistemu i obezbeđuju zaštitu od patogena tokom cele vegetacije. U folijarnim tretmanima bakterije iz ovog roda negativno deluju na razvoj Botrytis cinerea (siva trulež), Sphaerothecasp. (pepelnica), Pythium debarranum ( prouzrokovač poleganja rasada).

Pri tretmanu semena sa sintetičkim fungicidima obezbeđuje dužu zaštitu u odnosu na sam sintetički fungicid. Kao rezultat bioloske zaštite, povećan je porast i mehanička čvrstoća korena biljaka koje rezultira povećanjem prinosa. Povećava brojnost kvržica azotofiksatora na leguminozama što ima za posledicu formiranje zdravijeg korenovog sistema uz prisustvo bakterija.


Zašto preporučujemo mikrobiološko đubrivo specijal?Zato što:

 • Poboljšava mikrobilološku strukturu zemljišta i time utiče povoljno na klijanje, ukorenjavanje i nicanje
  svih biljnih kultura
 • Utiče na bržu razgradnju žetvenih ostataka
 • Sadrži prirodne fitohormone koji utiču na rast biljaka
 • Smanjuje nivo etilena u biljnim ćelijama
 • Sadrži prirodne antibiotike koji imaju baktericidno delovanje
 • Sadrži antifungalne materije koje deluju kao prirodni fungicid
 • Ovaj preparat je potpuno ekološki i bez karence tako da je njegova primena preporučena i dozvoljena
  u organskoj poljoprivrednoj proizvodnji
 • Povoljno utiče na biljke u stresnim uslovima proizvodnje (suša, hladno vreme, herbicidni šok i sl.)
 • Može da se meša sa svim preparatima za zaštitu bilja (osim preparata na bazi bakra) 
Lipopeptidi sprečavaju prijanjanje patogena na biljne organe a subtilin ometa njihov razvoj
Prirodni antibiotici sprečavaju razvoj bakterioza


REZULTAT: produkti metabolizma korisnih bakterija iz roda Bacillus sp. (fitohormoni, antibiotici...) povoljno utiču na imuni sistem gajenih biljaka što se direktno odražava na povećanje prinosa i kvalitet plodova
 
Ćelije fitopatogenih mikroorganizama na listu i ostalim biljnim organima
Širenje infekcije po celoj biljci


REZULTAT: smanjen prinos i kvalitet plodova

S

Snažno deluje na porast svih biljnih kultura

P

Potpuno bezopasan za ljude i zivotinje

E

Energično deluje na poboljšanje mikrobiološkog sastava zemljišta

C

Celokupno održava dobru kondiciju biljaka i smanjuje stres

I

Isplativo kroz kvalitetan, stabilan i veći prinos

J

Jako dobar za organsku proizvodnju jer je i sam organski proizvod

A

Aktivno deluje protiv mnogih biljnih bolesti kao prirodni fungicid

L

Lako se upotrebljava i meša sa drugim preparatima

Ogledi u 2014. godini

Ogledi u 2014. godini
Ogledi u 2014. godini
Ogledi u 2014. godini
Ogledi u 2014. godini
Ogledi u 2014. godini
Ogledi u 2014. godini
Ogledi u 2014. godini
Ogledi u 2014. godini
Ogledi u 2014. godini
Ogledi u 2014. godini
Ogledi u 2014. godini
Ogledi u 2014. godini
Ogledi u 2014. godini
Ogledi u 2014. godini
Ogledi u 2014. godini
Ogledi u 2014. godini
Ogledi u 2014. godini
Ogledi u 2014. godini